پکیج شن چسبان
قیمت : 20,000  تومان
  خرید پستی

پکیج شن چسبان
شامل 800 گرم شن مخصوص بازی
با قابلیت شکل گرفتن و طرح دادن به آن
براحتی قالب گرفته و به دست ها نمیچسبد
همراه غلطک و بیلچه و کاردک
بدون مواد مضر برای بازی کودکان

قیمت این محصول 20000 تومانقیمت : 20,000  تومان
  خرید پستی